Taxaties

Het taxeren van een motorvoertuig kan voor vele doeleinden worden uitgevoerd.

De meeste taxaties die door mij worden uitgevoerd zijn voor verzekeringsdoeleinden.
Hiervoor wordt bijna altijd de vervangingswaarde getaxeerd en een taxatierapport opgesteld conform artikel 7:960 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek.

U kunt op het contactformulier aangeven met welk doel u uw motorvoertuig wilt laten taxeren zodat u de juiste taxatie krijgt waarvoor u die wilt gebruiken.

Taxatie conform artikel 7:960 BW

Als uw voertuig door een deskundige vooraf is getaxeerd en deze waarde door de verzekeraar geaccepteerd is, dan is de verzekeraar gehouden aan deze vastgestelde waarde en dient deze als uitgangspunt bij een eventuele schaderegeling.

Ook als u geen cascoverzekering heeft, kan een taxatie nuttig zijn. Als iemand schade aan uw auto veroorzaakt dan bent u afhankelijk van de verzekeraar van de tegenpartij. Helaas probeert een verzekeraar in de praktijk zo weinig mogelijk te uit te keren en daarom zal een schade zonder geldig taxatierapport op basis van dagwaarde worden geregeld. Om in zo’n geval een goed verweer te kunnen bieden is een geldig taxatierapport nuttig doordat u daarmee kunt aantonen dat uw motorvoertuig een andere waarde vertegenwoordigd.

Sommige verzekeringen bieden gratis een waardebepaling aan. Er is echter een duidelijk verschil tussen een waardebepaling door de verzekering en een taxatie conform artikel 7:960 BW. De waardebepaling dient in principe alleen om de premie te bepalen. Hoe hoger de waarde, des te hoger uw premie. Helaas biedt dat geen enkele garantie voor de hoogte van de uitkering van een eventueel schadebedrag.

Waardedefinities

Meest gebruikte waardedefinities:

Vervangingswaarde

Het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van een naar soort, kwaliteit, staat en ouderdom gelijkwaardig motorvoertuig.

De Vervangingswaarde is de getaxeerde waarde als bedoeld in Art.7:960 BW; taxatie ten behoeve van verzekering uitgevoerd door een deskundige, waarbij de verzekeraar na acceptatie, behoudens vermeend en bewezen fraude en bedrog, achteraf niet in bezwaar kan gaan.

Waarde in het Economisch Verkeer

De Waarde in het Economisch Verkeer (WEV) is het bedrag dat voor het motorvoertuig bij aanbieding ten verkoop, op de voor de zaak meest geschikte wijze en na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde, zou zijn besteed.

In de Nederlandse wetgeving en in de parlementaire geschiedenis komt deze waardedefinitie op een aantal plaatsen voor. Zo wordt de WEV bijvoorbeeld genoemd bij de beoordeling en vaststelling van de successierechten en bij beoordeling en vaststelling van de fiscale bijtelling voor het gebruik van motorvoertuigen ouder dan 15 jaar en bij de waardering in het geval van overdracht van een motorvoertuig vanuit de bedrijfsactiva naar privé.

Herbouwwaarde

De herbouwwaarde is het bedrag dat nodig is voor herbouw van het verzekerde (gedeeltelijk) tenietgegane motorvoertuig naar een zelfde staat als direct voor het voorval. Het verzekerde bedrag voor herbouwwaarde is inclusief toegevoegde accessoires, opties en voertuigmodificaties.

De herbouwwaarde wordt uitsluitend vastgesteld voor unieke (veelal vooroorlogse) en “custom-made” motorvoertuigen, waarvan vervanging door een soortgelijk motorvoertuig niet mogelijk is, simpelweg doordat deze er niet zijn.

Artikel 7:960 BW

“De verzekerde zal krachtens de verzekering geen vergoeding ontvangen waardoor hij in een duidelijk voordeliger positie zou geraken. De vorige zin mist toepassing bij voorafgaande taxatie van de waarde van een zaak tot stand gekomen krachtens een aan een deskundige opgedragen beslissing of krachtens een beslissing van partijen overeenkomstig het advies van een deskundige.”

De strekking van artikel 7:960 BW is dat als u uw motorvoertuig vooraf laat taxeren door een deskundige u er zeker van bent dat de getaxeerde waarde bij eventueel totaal verlies ook wordt uitgekeerd of dat deze als uitgangspunt dient bij de schaderegeling van een deelschade. Uiteraard dient de taxatie dan door een geregistreerde taxateur te worden uitgevoerd en het rapport door de verzekering geaccepteerd te zijn.