Werkwijze

Het begint met uw aanvraag voor een taxatie. Aan de hand van uw wensen kijken we wat voor u het meest passend is en maken we een afspraak. Met de ontvangen en/of besproken gegevens over het motorvoertuig doe ik alvast voorwerk en vooronderzoek.

Op de afgesproken datum, tijd en locatie vindt de opname plaats. Aan de hand van een opnameformulier, een soort checklist, wordt het voertuig grondig in kaart gebracht. Als eerste zullen we in een gesprek de gegevens checken van u en uw voertuig waarbij ook het kentekenbewijs en overige aanwezige documentatie wordt ingezien en zo nodig op de foto gezet. Daarna wordt het voertuig grondig bekeken en worden meerdere foto’s gemaakt.

Vervolgens ga ik de waarde bepalen. Hiervoor worden de bevindingen, uw documentatie aanwezig tijdens de opname en documentatie die ik kan vinden in boeken en op internet gebruikt. Er wordt gekeken naar staat en originaliteit van het voertuig, koerslijsten en er wordt marktonderzoek gedaan.

Met alle verzamelde gegevens wordt uiteindelijk een taxatierapport opgesteld en aan u toegestuurd per mail en/of per post, afhankelijk van wat we hebben afgesproken.

Waardering

Uw youngtimer, oldtimer of klassieke voertuig is meer dan een vervoermiddel en heeft voor u ook een emotionele waarde. Helaas kan die waarde niet meegenomen worden in de taxatie. Wel kan de waarde bepaald worden die nodig is om een schade op materieel vlak goed te kunnen regelen.